..

Prof. Dr. Melek Demir

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

1963 yılında Divriği'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Mersin'de tamamladıktan sonra 1987 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1987-1989 yıllarında Nevşehir Ana Çocuk Sağlığı Merkezi, 1989-1990 yıllarında Sivas İmranlı, 1991-1993 yıllarında Mersin Ana Çocuk Sağlığı Merkezi, 1993-1997 yıllarında Eskişehir Ana Çocuk Sağlığı Merkezi'nde görev yaptıktan sonra 1997 yılında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda araştırma görevliliğine başlayarak 2001 yılında Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı oldu. 2009 yılında Biyokimya Doktora programını tamamladı.

2001-2002 yıllarında Pamukkale Üniversitesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda Öğretim görevliliği, 2002-2009 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak görev yapmıştır. 2009 yılında Doçent ünvanını aldı ve 2014 yılında Profesörlüğe atandı ve halen bu görevini sürdürmektedir.

İmmünopatogenez ve virulans mekanizmaları ilgi ve araştırma alanlarını oluşturmaktadır.

KLİMUD, TMC gibi çeşitli mesleki dernek üyelikleri yanında Tıbbi mikrobiyoloji TUKMOS üyesidir. Türk Tabipleri Birliği üyesi olup, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın sağlığı kolunda çalışmıştır.

Şiir, yağlı boya resim ve fotoğrafçılık ile uğraşmaktadır.

Prof. Dr. Süleyman Demir ile evli ve Özümcan Demir'in annesidir.

mikrobiyoloji ve biyokimya