Kitap Bölümleri


1. Baysal Karaca, Pınar Tuncel, Süleyman Demir: Analizörlerdeki kalite kontrol programları: Klinik laboratuvarlarda analitik kalite yönetimi kurs kitabı. Ed. Diler Aslan. Yazarlar D. Aslan, B. Karaca, T. Tanyalçın, P. Tuncel, S. Demir. ISBN:975-97069-0-3, İzmir 2000.

2. Süleyman Demir, Mehmet H. Köseoğlu: İmmünokimyasal yöntemler ve standardizasyonu: Tıbbi Laboratuvarlarda Standardizasyon ve Kalite Yönetimi. Ed. Y Taga, D Aslan, G Güner, FZ Kutay. ISBN:975-97069-2-X. İstanbul 2000.Çevirisine katkı sunulan Kitaplar


1. Diler Aslan, Fatma Kutay, Süleyman Demir. Tietz Klinik Kimyada temel ilkeler (Çev.Ed. Diler Aslan) Çeviri redaktörlüğü. ISBN:975-8992-13-3.Palme Yayınları, 2005.

2. Süleyman Demir (Çeviri). Proteinler. Tietz Klinik Kimyada temel ilkeler (Çev.Ed. Diler Aslan) ISBN:975-8992-13-3.Palme Yayınları, S:325-352, 2005.

3. Süleyman Demir (Çeviri). Eser elementler. Tietz Klinik Kimyada temel ilkeler (Çev.Ed. Diler Aslan) ISBN:975-8992-13-3.Palme Yayınları, S: 568-584, 2005.

4. Süleyman Demir (Çeviri). Terapötik İlaç İzleme. Tietz Klinik Kimyada temel ilkeler (Çev.Ed. Diler Aslan) ISBN:975-8992-13-3.Palme Yayınları, S: 608-636, 2005.

5. Süleyman Demir (Çeviri) Kanıta dayalı laboratuvar sağlık hizmetleri. Kanıta dayalı laboratuvar tıbbı (Çev. Ed. Diler Aslan) ISBN:978-605-5829-83-4. Palme Yayınları, S: 477-490, 2010.

6. Süleyman Demir (Çeviri) Rutin uygulamada kanıta dayalı laboratuvar tıbbının kullanılması. Kanıta dayalı laboratuvar tıbbı (Çev. Ed. Diler Aslan) ISBN:978-605-5829-83-4. Palme Yayınları, S: 477-490, 2010.

7. Süleyman Demir (Çeviri) Tietz laboratuvar testleri klinik kılavuzu. (Çev. Ed. Kaya Emerk) ISBN: 978-975-2773-54-7. Güneş Kitabevi, 2011.

mikrobiyoloji ve biyokimya